Giỏ hàng

FAQs

Hướng dẫn cách thức mặc gen định hình vòng eo
Hướng dẫn cách thức mặc gen định hình vòng eo
Đầu tiên bạn sẽ cảm thấy hơi khó mặc. Nếu bạn cảm thấy gen định hình của bạn quá nhỏ hoặc không biết làm sao để mặc vào, hãy theo các hướng dẫn bên dưới đây:Gen định hình vòng eo có 2-3 hàng nút mó...
Facebook Youtube Top